Khám phá dự án CHILIZ- Blockchain dành cho giải trí và thể thao? - Cập nhật 2022 | Kiến thức Altcoin

Valentino Vu
Valentino Vu35 Bài viết

ChiliZ là một nền tảng Blockchain đầu tiên hướng đến thị trường giải trí và thể thao, ứng dụng công nghệ Smart Contract để cung cấp quyền biểu quyết và quản trị cho những người hâm mộ trong thị trường này. Hiểu một cách rõ ràng hơn, nghĩa là người hâm mộ có thể tham gia vào công việc quản lý các câu lạc bộ, trò chơi, giải đấu hay sự kiện. 

ChiliZ là một nền tảng Blockchain đầu tiên hướng đến thị trường giải trí và thể thao, ứng dụng công nghệ Smart Contract để cung cấp quyền biểu quyết và quản trị cho những người hâm mộ trong thị trường này. Hiểu một cách rõ ràng hơn, nghĩa là người hâm mộ có thể tham gia vào công việc quản lý các câu lạc bộ, trò chơi, giải đấu hay sự kiện. 

---

"Kiến thức Altcoin" là series giúp nhà đầu tư cập nhật nhanh nhất, dễ hiểu nhất thông tin các dự án top trong thị trường đầu tư tiền mã hoá.

---

Cập nhật thông tin nhanh hàng ngày và chính xác nhất về thị trường Tiền số hoá và Công nghệ Blockchain tại:

▪️ Website: https://skyverse.tv 

▪️ Telegram: https://t.me/SkyverseTV   

▪️ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/skyversetv.o...

---

#skyversetv #bitcoin #crypto #stock #chungkhoan #trading #trade #binance  #blockchain #cryptocurrency #tradecoin #btc #tradecoin #news #thongtintaichinh #taichinh #thitruongsohoa #sohoa #thitruong #dautu #vietnam #invest #chiliz #tokenchz #chz

Để lại bình luận
Gửi bình luận

Video Phổ Biến

Xem tất cả