Tổng quan về Oasis Network; Nên đầu tư dài hạn Token ROSE? - Cập nhật 2022 | Kiến thức Altcoin

Valentino Vu
Valentino Vu35 Bài viết

Oasis Network với token gốc ROSE là một nền tảng blockchain layer 1 ra đời với mục tiêu cốt lõi hướng đến quyền riêng tư của người dùng, và có thể tương thích với hai hệ sinh thái rất lớn trên thị trường là Cosmos và Ethereum. 

Oasis Network với token gốc ROSE là một nền tảng blockchain layer 1 ra đời với mục tiêu cốt lõi hướng đến quyền riêng tư của người dùng, và có thể tương thích với hai hệ sinh thái rất lớn trên thị trường là Cosmos và Ethereum. 

0:00 Tổng quan về Oasis Network 
1:22 Đội ngũ phát triển dự án 
2:33 Thành phần cấu tạo mạng lưới 
3:32 Điểm nổi bật về công nghệ 
4:09 Quỹ phát triển và nhà đầu tư chính 
5:24 Sự kiện hợp tác nổi bật trong năm 2022 
6:09 Thông tin về token ROSE 
7:39 Những thống kê nổi bật 
8:41 Đánh giá chủ quan từ Skyverse TV
---
"Kiến thức Altcoin" là series giúp nhà đầu tư cập nhật nhanh nhất, dễ hiểu nhất thông tin các dự án top trong thị trường đầu tư tiền mã hoá.
---
Cập nhật thông tin nhanh hàng ngày và chính xác nhất về thị trường Tiền số hoá và Công nghệ Blockchain tại:
▪️ Website: https://skyverse.tv 
▪️ Telegram: https://t.me/SkyverseTV   
▪️ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/skyversetv.o...
---
#skyversetv #bitcoin #crypto #stock #chungkhoan #trading #trade #binance  #blockchain #cryptocurrency #tradecoin #btc #tradecoin #news #thongtintaichinh #taichinh #thitruongsohoa #sohoa #thitruong #dautu #vietnam #invest #oasis #rose

Để lại bình luận
Gửi bình luận

Video Phổ Biến

Xem tất cả